Blog

Årets sista barkning av granstockar. Barkmaskinen tillverkad 1961 och inmataren från 1945